Sunday, 7 April 2013

Rangka Jawapan Latihan Formatif

Untuk Bab 3 ini , Cikgumai telah menyediakan rangka jawapan untuk Latihan Formatif 3.1 hingga 3.4. Dapatkannya di 'page ' Nota dan Latihan.Diharap ianya dapat membantu pelajar memahami tajuk ini seterusnya menyiapkan latihan yang diberikan . Sekiranya terdapat sebarang kekeliruan atau pertanyaan,sila ajukan di 'page' bilik perbincangan atau bertanya di dalam kelas akan datang . Selamat Belajar.