Wednesday, 30 January 2013

BAB 2 PERSAMAAN KUADRATIK (quadratic equations)

Kelas 4 sains perlu menghantar buku nota pada hari Isnin 4/2/2013. Nota akan digunakan semasa kelas hari Rabu 6/2/2013.
Kelas 4 Arif telah menyalin nota dan semua latihan untuk bab 2 ini dibuat dalam buku nota.

Klik link dibawah:
NOTA : BAB 2 PERSAMAAN KUADRATIK ♥♡♥♡

Jawapan untuk latihan formatif telah di 'upload'. Ada sebahagian jawapan yang diberikan tidak lengkap . Pelajar boleh cuba melengkapkannya.

Latihan formatif 2.1 ♥♥♥♥

Latihan formatif 2.2 ♥♥♥♥

Latihan Formatif 2.3 ♥♥♥♥