Sunday, 6 January 2013

BAB 1 FUNGSI

Pelajar 4A dan 4 Sains diminta menyalin nota ini. Gunakan buku nota yang panjang. Anda digalakkan untuk menyalin dengan tulisan tangan anda sendiri untuk memudahkan lagi anda faham semasa penerangan yang akan dibuat di dalam kelas. Namun anda boleh juga cetak nota ini dan menampalnya dalam buku nota anda (TIDAK DIGALAKKAN). Pastikan anda ada nota ini semasa kelas akan datang. Pelajaran pertama dalam bab 1 ini adalah 1.1 hubungan.
     klik link dibawah untuk mendapatkan nota ini dalam format pdf.
NOTA: Bab 1: Fungsi(updated)

JAWAPAN: Latihan formatif 1.1  》♥ buku latihan

JAWAPAN: Latihan formatif 1.2 》♥ buku latihan

JAWAPAN: Latihan formatif 1.3 》♥ buku latihan

JAWAPAN: Latihan formatif 1.4 》♥ buku latihan