Tuesday, 19 March 2013

Pengubahsuaian Blog

CikguMai telah melakukan pengubahsuaian blog untuk memudahkan pelajar dengan menambahkan 'page' NOTA DAN LATIHAN dan perbincangan . Anda boleh dapatkan nota dan latihan dalam keadaan yang lebih tersusun dan  'page' perbincangan untuk membolehkan pelajar bertanya  soalan dan berbincang tentang latihan .
Diharap pelajar memunafaatkan sepenuhnya kemudahan ini . Selamat Belajar...